App | 中文 |
HOME >> NEWS >> PHOTOS

Tourists enjoy view of cherry in tea garden in E China’s Fujian

Updated: Jan 25,2019 11:13 AM     Xinhua

Tourists enjoy the view of cherry in the Taipin Yinghua Tea Garden in Yongfut town of Zhangping city, East China’s Fujian province, Jan 24, 2019.[Photo/Xinhua]

Tourists enjoy the view of cherry in the Taipin Yinghua Tea Garden in Yongfut town of Zhangping city, East China’s Fujian province, Jan 24, 2019.[Photo/Xinhua]

Tourists enjoy the view of cherry in the Taipin Yinghua Tea Garden in Yongfut town of Zhangping city, East China’s Fujian province, Jan 24, 2019.[Photo/Xinhua]

Tourists enjoy the view of cherry in the Taipin Yinghua Tea Garden in Yongfut town of Zhangping city, East China’s Fujian province, Jan 24, 2019.[Photo/Xinhua]

Tourists enjoy the view of cherry in the Taipin Yinghua Tea Garden in Yongfut town of Zhangping city, East China’s Fujian province, Jan 24, 2019.[Photo/Xinhua]