App | 中文 |
HOME >> NEWS >> TOP NEWS

14 vice-chairpersons elected for 13th NPC Standing Committee

Updated: Mar 17,2018 2:03 PM     Xinhua

BEIJING — A total of 14 people were elected vice-chairpersons of the Standing Committee of the 13th National People’s Congress (NPC) on March 17.

They are Wang Chen, Cao Jianming, Zhang Chunxian, Shen Yueyue, Ji Bingxuan, Arken Imirbaki, Wan Exiang, Chen Zhu, Wang Dongming, Padma Choling, Ding Zhongli, Hao Mingjin, Cai Dafeng and Wu Weihua.

Yang Zhenwu was elected secretary-general of the NPC Standing Committee.